Rasa Baltė Balčiūnienė

„Pokyčių algoritmas: kaip stiprinti save ir savo komandą neapibrėžties sąlygomis?“

Senasis SPOD (angl. Steady, Predictable, Ordinary, Definite.) buvo stabilus, nuspėjamas, įprastas ir apibrėžtas pasaulis – visiška priešingybė XX a. pabaigoje jį išstūmusiam VUCA (angl. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Liet. Nepastovumas, neapibrėžtumas, sudėtingumas, dviprasmiškumas), kurio atnešta neapibrėžtis mums kėlė vidinės ir išorinės transformacijos iššūkius. Tačiau 2020 metais prasidėjusi pandemija žmonijai įteikė dar vieną „dovaną“ – BANI (angl. Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehesible. Liet. Trapus, nerimastingas, nelinijinis, nesuprantamas). Verslo procesai ir tarpusavio ryšiai ėmė veikti pagal mažai kam suprantamus sudėtingų sistemų principus – nelinijinius ir neproporcingus. Kai veikdami mums primestos neapibrėžties sąlygomis įjungiame valią, keičiame įpročius, rutinas, tikslus ir veikimo principus, mums lengviau išsaugoti suaugusio žmogaus būseną, priimti funkcionalius sprendimus, pamatyti naujas galimybes ir būti sau lyderiu.

Paskaitos metu sužinosite:
- Pokyčių žmogus: kuo skiriasi stiprus ir silpnas mąstymas?
- Neapibrėžtis, skaitmenizacija, medijų triukšmas: kaip nepamesti savęs?
- Gilus klausymasis: kaip girdėti, kas slypi už žodžių?
- Delegavimo menas: kaip gebėti dalintis atsakomybėmis permainų laikais?
- Veikiančio sprendimo koncepcija: kaip priimti sprendimus neapibrėžtyje?

Vizionierė, mąstymo ir veiklos pokyčių konsultantė, lyderystės programų autorė, tarptautinių požiūrio plėtimo forumų organizatorė ir moderatorė, kūrybinių laboratorijų sumanytoja, tikrumu paremtos estetinės kultūros skleidėja. Femina Bona įmonės įkūrėja ir vadovė, HAI instituto įkūrėja, bei estetikos projekto AMRES ART iniciatorė. Radijo laidos “Ateities genas” kūrėja ir vedėja.

Rasos programos skirtos lyderiams, vadovams, verslo žmonėms. Jos moko įveikti profesinės veiklos krizes. Padeda atpažinti kliūtis ir stereotipus, pamatyti naujas veiklos galimybes ir brėžia kokybiškai naują judėjimo kryptį.