Berta Čaikauskaitė

Diskusija „Nauji lyderystės scenarijai: ko galima tikėtis per artimiausius 5 metus?”

Berta Čaikauskaitė, komunikacijos agentūros „Berta&" vadovė, verslininkė, moteriškos lyderystės propaguotoja.

Berta Čaikauskaitė bus šios diskusijos moderatorė.

Mes vis kalbame apie ateitį, bet ji jau čia. Pasauliniai pokyčiai daro įtaką verslo ekosistemai ir kuria naujas taisykles. Šiandien vadovams nepakanka vien profesinių įgūdžių. Jie privalo nuolat save kvestionuoti, ar asmeninės vertybės sutampa su organizacijos tikslais ir misija? Ar tikrai jo veiksmuose yra prasmė ir ar ji įkvepia komandą eiti kartu? Vadovai turi tapti lyderiais, kurie jau dabar atranda unikalius sprendimus, norėdami sėkmingai prisitaikyti itin sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.

Vis dėlto lyderystė neapsiriboja tik vadovaujamas pareigas užimančiais žmonėmis. Lyderystė apima ir žemesnes grandis – pačius darbuotojus, kurie vienose ar kitose situacijose gali tapti lyderiais. Ir mes matome vis daugiau tokios lyderystės pavyzdžių. Ji nėra tradicinė ar hierarchinė, greičiau – praplečianti ir integruojanti ankstesnius modelius, suteikianti reikiamo lankstumo ir užtikrinanti nuolatinę organizacijos raidą bei evoliuciją. 

Šios diskusijos metu išgirsite:
- Kuo pasižymi šiuolaikinis pasaulis? Kokios yra jo vystymosi tendencijos? 
- Kuo skiriasi lyderystė pandemijos metu nuo lyderystės karo akivaizdoje?
- Kokią įtaką inovacijų ir mokslo plėtra daro lyderystei? Kokie nauji lūkesčiai yra keliami vadovams ir organizacijoms? 
- Kokius naujus scenarijus iškelia šiandienos įvykiai organizacijų vidinėje kultūroje, vadovo ir darbuotojų santykių dinamikoje?
- Su kokiais iššūkiais susidursime ateityje? Kokios kompetencijos bus svarbiausios, kad išliktume konkurencingi dinamiškame pasaulyje?