Dr. Virginijus Kundrotas

„Kaip kurti organizacijų kultūrą greitų pokyčių suvaldymui“

Lyderystės ar vadovavimo tikslas yra gebėjimas išspręsti šiandienos problemas ir pasiruošti rytojaus iššūkiams. Ką turi suvokti kiekvienos organizacijos vadovas ir ko reikia kiekvienai organizacijai, kad ypatingai greitai kintančiame ir sunkiai prognozuojamame pasaulyje pokyčiai ir su jais susiję sprendimai būtų rezultatyviai ir efektyviai įgyvendinti trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvose?

Tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos kultūra bei jos puoselėjimas yra itin svarbus veiksnys. Kaip, puoselėjant bendrystės, savitarpio pagarbos ir tolerancijos kultūrą, siekti konstruktyvių pokyčių organizacijose?

Paskaitos metu studentės susipažins su holistine sistemine pokyčių valdymo metodologija, sužinos, kaip ją taikyti šių dienų realijose, ir kaip kurti tarpusavio pasitikėjimo bei pagarbos kultūrą organizacijoje.

Paskaitos tikslai:
- Suprasti sisteminį požiūrį, ko reikia, kad būtų galima suvaldyti greitus pokyčius.
- Gauti instrumentus, kurių reikia užtikrinti rezultatyvų sprendimų priėmimą bei efektyvų jų įgyvendinimą.
- Sužinoti, kokia komanda gali generuoti optimalius sprendimus organizacijai, o taip pat, kaip valdyti tarp komandos narių galintį kilti konfliktą.
- Sužinoti principus, kurie įgalina atkurti teigiamą vidinę kultūrą organizacijos viduje.

Dr. V. Kundrotas pasidalins savo neeiline patirtimi, įgyta Lietuvos bei tarptautinėse įmonėse. Po paskaitos turėsite puikią progą padiskutuoti dalyvėms aktualiomis temomis ar užduoti rūpimus klausimus. Dr. Virginijus Kundrotas yra Pokyčių valdymo ir lyderystės ekspertas, daugelį metų vadovaujantis įvairioms Lietuvos bei užsienio organizacijoms, o taip pat esantis eilės tarptautinių bei Lietuvos įmonių direktorių tarybų narys. Šiuo metu jis yra Tarptautinės konsultacinės organizacijos – Adizes Instituto (JAV) Vadovas Lietuvai, bei šio padalinio vedantysis Sertifikuotas konsultantas, tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje konsultuoja įmones bei aukščiausio lygio vadovus organizacijų vystymo, vadybos ir lyderystės klausimais.

Dr. V.Kundrotas stažavosi bei nuolat kelia savo kvalifikaciją tokiose aukštojo mokslo institucijose kaip Harvardo Universitetas bei Kalifornijos Santa Cruz Universitetas (JAV), Norvegijos Verslo Mokykla BI (Norvegija) ir daugelyje kitų. Dr. Virginijus Kundrotas taip pat yra ISM Vadybos ir Ekonomikos Universiteto vienas iš įkūrėjų.