Rasa Baltė - Balčiūnienė

"Kaip peržengti už įprastų mąstymo modelių: antrepreneriškas mąstymo būdas“

Nuolat besikeičianti verslo aplinka reikalauja platesnio mąstymo bei inovatyvių žinių. Senas linijinis mąstymo būdas daugiau netinka. Pasaulis negali būti matomas logiškai ir nuosekliai einančia seka. Mes turime priimti naujus mąstymo modelius ir vertybes.

Šioje paskaitoje Rasa Baltė - Balčiūnienė supažindins su antrepreneriškos pasaulėžiūros mąstymo būdo ypatumais ir elgsenos charakteristikomis. Sužinosite antrepreneriškos mąstysenos diagnostikos instrumentus ir kaip juos taikyti savo gyvenime ir veikloje siekiant maksimaliai išnaudoti turimus resursus ir sukurti naujas galimybes. Sužinosite kūrybinio - novatoriško - kritinio ir estetinio mąstymų sąsajas ir jų prielaidas. Gausite įrankius kaip atpažinti ir prognozuoti šiuolaikines mirko ir makro tendencijas. 

Šis modulis sustiprins jūsų gebėjimą laisvai ir lanksčiai mąstyti, rasti kūrybiškus sprendimus, mokėti prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių sąlygų ir nuolat būti vienu žingsniu priekyje kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas. 

Rasa yra mąstymo ir veiklos pokyčių konsultantė, lyderystės programų autorė, tarptautinių požiūrio plėtimo forumų organizatorė ir moderatorė, įmonių „Femina Bona“ ir Harmoningos asmenybės instituto įkūrėja ir vadovė.