Povilas Petrauskas. Palaikantis ryšys su komanda – štai, ką turėtų puoselėti lyderis

Kaip įgalinti komandą? Kaip įgalinti save? „Man atrodo, kad geriausi rezultatai pasiekiami bendradarbiaujant. O bendradarbiavimas neįmanomas be gero vienas kito pažinimo. Geriau pažinus žmogų, su juo užmezgame glaudesnį ryšį. O ryšys mus veda link laimės. Daugybės atliktų tyrimų rezultatai rodo tą patį – geras ryšys, santykis yra tai, kas daro mus, žmones, laimingus ir sveikus“, – sako aukščiausio lygio verslo vadovų konsultantas ir vienas geriausiai žinomų koučingo profesionalų Povilas Petrauskas.

Vertybės

Yra du esminiai dalykai, kuriuos, norint pažinti kitą žmogų ir, žinoma, save, reikia padaryti. Pirmas – suvokti savo ir kitų žmonių asmenines vertybes. Tikslas yra ne turėti tokias pačias vertybes kaip tave supantys žmonės, bet turėti tokias, kurios tarpusavyje nesikirstų.

Štai klausimai, kuriuos uždavus sau ir kitiems, pamatinės vertybės taps aiškesnės:

  1. Kur leidžiu pinigus?
  2. Kur leidžiu laiką?
  3. Kas mane verčia šypsotis?
  4. Kas man iš tikrųjų yra svarbu?
  5. Ką branginu, vertinu kituose žmonėse?
  6. Kas mane pykdo? (Atsakius šitą klausimą, paversti priešingu. Jeigu mane pykdo kitų vėlavimas, mano vertybė yra punktualumas).

Tuomet visas vertybes reikėtų palyginti viena su kita (1 su 2, 1 su 3, 1 su 4 ir t.t., suskaičiuoti, kiek pirma surinko balų, tada eiti prie 2 ir daryti analogiškus veiksmus). Taip sau rasite 3, 4, 5 esmines savo vertybes, be kurių negalite gyventi. Vertybės yra tai, kas mus daro stabiliais žmonėmis. O tvirtai ant žemės stovintys žmonės dažniau šypsosi, greičiau priima sprendimus, saugiau jaučiasi rizikuodami.

Kai pažįstame savo, žinome kitų žmonių vertybes imame labiau branginti tai, ką turime.

Emociniai poreikiai

Antras dalykas – pažinti savo ir kitų emocinius poreikius. Išskiriami keturi esminiai ir du papildomi poreikiai.

  1. Įvairovė (tokiems žmonėms norisi rizikuoti, veikti impulsyviai).
  2. Užtikrintumas (tokiems žmonėms reikia pastovumo, garantijų).
  3. Pastovus buvimas ryšyje, pastovus bendravimas (tokie žmonės geriausiai jaučiasi būdami šalia kitų).
  4. Poreikis būti atskirai (tokie žmonės vertina savo asmeninę erdvę).

Kitu du poreikiai atsiranda su branda. Tai yra poreikis dalytis ir poreikis pažinti. Dažnai šie du poreikiai eina koja kojon – ko nors išmokstame ir trokštame tai papasakoti kitiems.

Pažinę, galime nuspėti

Kai mes pažįstame kitus, žinome, ko iš jų tikėtis, galime kai kuriuos dalykus nuspėti, o lyderiui, vadovaujančiam asmeniui tai yra labai svarbu.

Taip pat svarbu, kad kolektyvas pažintų savo lyderį, žinotų jo emocinius poreikius,  vertybes. Taigi, lyderiui ne tik svarbu kitus supažindinti, kaip su juo galima sugyventi, dirbti, bet lygiai taip pat svarbu įsivardyti, kokios yra jo stiprybės (P. Petrausko rekomenduojamą testą, kuris padės jas išsiaiškinti, galite rasti štai čia). Dirbant, naudojantis savo esminėmis stiprybėmis, procesai vyksta lengviau.

Kitas svarbus žingsnis link palaikančio ryšio kūrimo yra pokalbiai. Tiesa, jie turi vykti laiku („Būtent laiku, o ne tada, kai turi laiko“, – sako P. Petrauskas) ir apgalvojant tai, ką ir kodėl sakome.

Kaip kalbėtis su mums svarbiais žmonėmis (ar tai būtų komandos nariai ar artimieji), kokius klausimus užduoti ir kokių klaidų nedaryti, kad žmonės mums atsivertų bei kitos kiekvienam lyderiui svarbios žinios, „WoW university“ Naujos kartos lyderystės kurso paskaitoje „Lyderystės architektūra: lyderio ir komandos įgalinimo įrankis“.