Lina Danienė

"Kaip planuoti žingsnius svajonių įgyvendinimo link?"

Paskaitoje su Lina Daniene, profesinio augimo konsultante, aptariama kaip efektyviai suformuoti savo ateities viziją, ją detalizuoti bei laikytis planų jos įgyvendinimo linkme. Paskaitoje supažindinama, kaip ateities vizijos išskaidymas į du skirtingus aspektus: projektus bei procesus, leidžia aiškiau pamatyti jos perspektyvą bei numatyti veiksmų eigą. Dėstytoja atsako į klausimus kaip pamatuoti ar esate suplanavę pakankamai ir kaip galite pamatuoti planų įgyvendinimo kokybę tam, kad galėtumėte džiaugtis tiek procesu, tiek rezultatais. Paskaitos metu pateikiama schema dėmesio, laiko, bei darbų eigos balansui sukurti, individualiai pritaikoma kiekvienam pagal prioritetus skirtingose laiko perspektyvose, tiek profesiniame, tiek asmeniniame gyvenime. 

Dėstytoja informuoja kaip atpažinti kas yra svarbu siekiant savo tikslų, kodėl svarbu nekurti priešpriešų ir barjerų savo mąstyme bei kaip išvengti streso. Paskaitoje pateikiami principai, kuriais galima vadovautis projektų/veiklų paskirstymui laike, pritaikomi kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Interaktyvi užduotis savo planų detalizavimui bei dienos užduočių planavimo pratimai prisidės prie vizijos įgyvendinimo sėkmės užtikrinimo, tuo pačiu pasitelkiant žaidybinius elementus entuziazmui išlaikyti. Taip pat dalinamasi patarimais, skirtais išėjimui iš negatyvaus mąstymo pinklių, susidūrus su sunkumais kasdienėse situacijose. Paskaita skirta siekiantiems efektyviai planuoti bei palaikyti stabilumą savo siekiamų tikslų/vizijos įgyvendinimo procese.

Daugiau paskaitų