Donatas Voveris

„Vertės kūrimas, pasitelkiant KPIs, įkvepiančius tikslus ir įmonės veikimo supratimą “

Procesai kartu su projektais ir iniciatyvomis yra pagrindinis įrankis strategijos įgyvendinimui, tačiau viskas prasideda nuo taikinių, kuriuos norime pasiekti. Paskaitos metu apžvelgsime visą strateginio planavimo piramidę ir suprasime, kaip atskiros dalys veikia kartu vardan bendro rezultato. Remdamiesi subalansuotų rodiklių sistemos (angl., balanced score card) požiūriu išmoksime, kaip strategija tampa „gyva“, t. y., nuo organizacijos vizijos pereinama prie konkrečių užduočių komandai ar atskiriems darbuotojams, o pagal SMART metodologiją – kaip formuluojami rodikliai (angl., key performance indicators, KPIs), koks jų santykis su projektais bei iniciatyvomis ir kaip sekti bei užtikrinti, kad nustatyti rodikliai būtų pasiekti. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu sparčiai populiarėja OKR (angl., objectives and key results) požiūris, aptarsime, koks yra KPIs ir OKRs santykis.

Donatas Voveris yra aukščiausio lygio vadovas, profesionalus valdybų narys, verslininkas. Jis yra dirbęs vadovu įmonėse, kurios yra lyderiaujančiose Lietuvoje arba turi strateginę reikšmę nacionaliniu mastu. Donatas taip pat yra sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį valdymo konsultacijų srityje. Jis yra aktyvus startuolių bendruomenės narys, mentorius. Šiuo metu Donatas yra strategijos vadovas islandiško kapitalo finansinių paslaugų įmonėje bei rengia daktaro disertaciją, kurios tyrimų centre –Vilniaus universiteto generaliniai direktoriai.