Aušra Gustainienė

Kaip sukurti procesus, kurie tarnauja mums, o ne mes jiems?

Procesų apibrėžimas organizacijoje yra neatsiejama veiksmingos veiklos ir aukštos darbo kokybės dalis. Tai leidžia ne tik užtikrinti sklandų ir nuoseklų darbo eigą, bet ir suteikia galimybę kiekvienam darbuotojui aiškiai suprasti savo atsakomybes ir veiksmų seką. Be to, aiškiai apibrėžti procesai padeda efektyviau valdyti išteklius, mažinti klaidų atsiradimo tikimybę ir skatina nuolatinį tobulėjimą bei inovacijų diegimą. Šiame kurse dalyvės mokysis, kaip identifikuoti, kurti ir tobulinti procesus savo organizacijoje, siekiant padidinti veiksmingumą ir pagerinti kliento patirtį. Kursas padės dalyviams suprasti, kaip svarbu sukurti procesus, kurie ne tik padeda pasiekti organizacijos tikslus, bet ir yra patogūs naudoti tiek darbuotojams, tiek klientams, taip užtikrinant aukštą pasitenkinimo lygį ir mažinant klaidų bei nesklandumų tikimybę.

Mokymosi tikslai:

  • Suprasti procesų valdymo svarbą ir poveikį organizacijos veiksmingumui.
  • Išmokti identifikuoti procesus, kurie reikalauja tobulinimo.
  • Įgyti žinių apie proceso žemėlapio sudarymą ir jo naudojimą procesų analizei bei tobulinimui.
  • Išmokti stebėti ir analizuoti procesų veiksmingumą, naudojant įvairius metodikas ir įrankius.
  • Suprasti kliento patirties svarbą procesų valdyme ir išmokti, kaip procesų tobulinimas gali teigiamai paveikti kliento patirtį.”

 

Kurso turinys

  1. Procesų valdymo pagrindai: Aiškinama procesų svarba organizacijoje ir kaip jie veikia darbo veiksmingumą bei kliento patirtį.
  2. Proceso elementai ir jų tobulinimas: Pristatomos strategijos ir metodai proceso žemėlapio kūrimui, procesų stebėsenai, analizei ir tobulinimui.
  3. Kliento patirtis procesų valdyme: Nagrinėjama, kaip procesų tobulinimas veikia kliento patirtį ir kodėl tai yra svarbu.
  4. Namų darbai ir praktinės užduotys: Dalyvėms suformuluojamos užduotys, kurios padeda taikyti teorines žinias praktiškai, tobulinant savo organizacijos procesus.

Aušra yra globalių verslo transformacijos programų vadovė, turinti 20 metų patirtį projektų ir programų valdyme. Įgijusi įvairiapusės patirties dirbant tiek konsultacijų versle Ernst&Young, tiek globalių sistemų diegėjo pusėje bei IT ir Verslo transformacijų vadovės pozicijose. Aušra taip pat turi 10 metų tarptautinė patirtį vykdant pokyčius Fortune 500 organizacijose. Aušra – knygų autorė, lektorė, besidalinanti savo patirtimi profesinėse konferencijose bei mentorė, aktyviai skatinanti merginas ir moteris įsilieti į IT pasaulį.