Dr. Audronė Nakrošienė

“Naujos kartos komandos: kaip vystyti savarankiškas komandas?”

Paskaitoje su Audrone Nakrošienė būsite supažindinti su komandų formavimosi etapais, suprasite, kokį vaidmenį kiekvienas iš mūsų prisiimame komandoje, priklausomai nuo mūsų asmeninių savybių ir nuo komandos sudėties.

Paskaitos metu bus atskleista grįžtamojo ryšio nauda, dirbant komandose ir jo reikšmė skirtinguose komandų formavimosi etapuose.

Suprasite esminius veiksnius, kurie lemia efektyvų darbą komandose ir trukdžius, kurie nepadeda pasiekti norimų rezultatų.

Dėstytoja pateiks praktines užduotis, kurias galėsite taikyti savo komandose ir tokiu būdu geriau pažinsite savo stipriąsias savybes.

Audronė yra ISM Vadovų MBA programos direktorė, docentė. Ji taip pat nuo 2001 m. vadovauja tarptautiniams energetikos projektams, dalyvauja mokslinių tyrimų tinklų veiklose ir konsultuoja organizacijas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais.