Andrius Jarašiūnas

„Lengvas problemų sprendimas" iššūkio ekspertas

Andrius Jarašiūnas - naujos Neurolingvistinio programavimo trenerių kartos Lietuvoje atstovas, koučingo ir Eriksoninės hipnozės specialistas, kurio kompetencijas patvirtina dviejų tarptautinių organizacijų NLP trenerio licencijos ir įgyvendinti išskirtiniai projektai. Andrius veda mokymus jau nuo 2007 metų ir specializuojasi patirtinio mokymosi, įtaigios komunikacijos, nuostatų ir nuomonės formavimo srityse.

Andriaus parengtas iššūkis remiasi NeuroLingvistinio Programavimo (NLP) principais. NLP ya efektyvaus elgesio modeliavimo metodika, t.y. mokymasis iš efektyvios kitų patirties.

Andriaus pateiktos užduotys padės:
- Įveikti baimę, kuri mus suparalyžiuoja, susidūrus su netikėtomis ir nelauktomis problemomis;
- Ugdyti gebėjimą efektyviai ir lengvai spręsti problemas bei iššūkius;
- Lavinti reikalingus įgūdžius, plėsti požiūrį ir formuoti bei keisti nuostatas, kurios leistų į problemas pasižiūrėti kitu kampu ir atrasti naujų galimybių;
- Atskleisti asmenines stiprybes ir jas perkelti į kasdienę savo veiklą.