Andrė Amiya Pabarčiūtė

"Meilė Sau - realizacijos veikloje pagrindas"

Paskaitoje su Andre Amiya Pabarčiūte, asmeninio augimo mokymų centro Soul Action įkūrėja, supažindinama kaip rasti kelią į savo talentų išraišką, ilgalaikį pasitenkinimą savo veikla, laimės ir ramybės jausmą ne tik profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime. Paskaitoje kalbama kaip asmenybę veikia santykis su aplinka bei integracija į ją, aptariami galimi laimės būsenos sumažėjimo veiksniai, kas daro įtaką mūsų energijai, motyvacijai bei ką apsprendžia veikimas iš baimės suklysti būsenos. Taip pat atsakoma kokią įtaką asmenybei turi nepilnavertiškumo kompleksas, kas nulemia išsekimą ir nusivylimą savo profesiniu bei asmeniniu gyvenimu. 

Paskaitoje dėstytojai pristatant dvi grupes, į kurias gali būti skirstomi norai, padedama išsigryninti savo autentišką motyvaciją, atpažinti kokie norai Jus veda individualiai, nusakoma kokios prigimtinės savybės, talentai užkoduoti Jūsų asmenybėje ir nurodoma kryptis savirealizacijai, savo pozicijos įtvirtinimui bei potencialo pasiekimui. Paskaita skirta siekiantiems atrasti savo unikalią vidinę kryptį ir pasitenkinimą profesine bei asmenine veikla.

Daugiau paskaitų

Lina Danienė “Kaip pažinti savo stiprybes ir jas puoselėti?” (I paskaita)
Lina Danienė "Kaip planuoti žingsnius svajonių įgyvendinimo link?"
Dominyka Venciūtė "Asmeninis prekės ženklas. Nuo ko pradėti?"