Andrė Amiya Pabarčiūtė: kokia jūsų gyvenimo strategija?

Mes visi gyvename pagal vieną sukurtą scenarijų, bet ar visiems tas scenarijus tinka? Anaiptol. Svarbu išskleisti tam tikras esmines savo savybes, ne tik gyventi pagal kažkieno sukurtą receptą, – teigia „WoW university“ Ateities įgūdžių kurso dėstytoja Andrė Amiya Pabarčiūtė.

Pirmiausia svarbu žinoti, kokioje situacijoje esate dabar. Kokią pirminę strategiją, kuria atvykote iki šio gyvenimo taško, kuriame esate dabar, gavote iš savo tėvų, aplinkos, vaikystės ir įprastos gyvenimo tėkmės?

Dažniausiai mums įprasti yra aštuoni gyvenimo uždaviniai. Vaikystėje – mokykla, tada studijos, vėliau – asmeninių meilės santykių kūrimas, darbas ir šeima. Tačiau svarbu suvokti, ar tikrai esate tame taške, kuriame patys norite būti, o gal – ten, kur jus atvedė aplinkiniai bei tėvai? Tikroji laisvė – tai pasirinkti savo gyvenimo strategiją.

Gyvenimo strategija – tai toli gražu ne būtinasis „dešimtmečio planas“. Tai – strategijos gyventi ir jaustis taip, kad iš tiesų pats vairuoji savo gyvenimo automobilį, o ne sėdi kažkieno kito vairuojamame autobuse. Strategija tai ne planas, tai – sąmoningai pasirenkama kryptis. Tad kaip ją pasirinkti?

1 strategija – šeimos

Jeigu jūsų dvasinės traukos objektas – šeima, tai ir yra jums tinkamiausia kryptis. Galite šalia to turėti laisvalaikį, pomėgius, darbą, tačiau geriausiai save realizuosite šeimoje. Šeimos strategija reiškia, kad visi gyvenimo elementai – pinigai, mokslai, būstas ar automobilis – tarnauja šeimai. Išsilavinimas, profesija ir gyvenimo būdas tampa tik priemonėmis, kurios įgalintų jūsų santykius su antrąja puse ir vaikais. Svarbu kasdien prisiminti, vardan kokios aukščiausios vertybės dirbate, vardan ko – šeimos ir santykių – stengiatės.

Jeigu turite gražius santykius ir norite nugyventi gražų šeimyninį gyvenimą, reikia atkreipti dėmesį į darbo krūvį. Jei pagrindinis jūsų tikslas – šeima, kam apsikrauti gausa papildomų darbų ir patirti juose stresą? Kam atimti daugiau nei būtina valandų per dieną iš savo šeimos? Santykių atmosfera, artumas, jaukus namų jausmas ir vaikų gerovė yra jūsų variklis ir sritis, kuriai turite skirti daugiausia energijos.

2 strategija – karjera ir pasiekimai

Jeigu jaučiatės išsipildžiusi tada, kai koncentruojatės į savo darbinę veiklą, jūsų strategija gali būti Karjera. Visas jėgas ir energiją skirsite savo veiklos įgyvendinimui. Jums santykiai turi būti nemaišantys veiklai arba, geriausiai, padedantys. Tačiau šeima – sritis, kuria džiaugsitės šalia karjeros pasiekimų, o ne pagrindas.

Didžiausias malonumas – nuveikti gyvenime profesine prasme? Gyvenime jums labiausiai reikalinga ne jauki šeima, o partneriai. Vyras ir vaikai turi tapti jūsų partneriais, santykių kokybę vertinsite pagal tai, kiek juose jaučiate paramos ir palaikymo. Būna moterų, kurios turi fantastiškų talentų, jų smegenys, kūnai ir hormoninė pusiausvyra, jų vaikystė bei aplinka sąlygojo tai, kad moters didžiausia satisfakcija – karjera. Jeigu tai esate jūs, ieškokite tinkamiausių partnerių savo strategijai įgyvendinti arba leiskite sau nepaisyti socialinio spaudimo ir net neturėti partnerio bei vaikų, ir atsiduokite veiklai.

3 strategija – avantiūros ir nuotykiai

Tokie žmonės – itin laisvi. Jie nėra kryptingai siekiantys karjeros ar nuosekliai kuriantys šeimą, tačiau atsipalaidavę gali nepaprastai save realizuoti. Jeigu leisite sau daryti tai, kam jaučiate aistrą, entuziazmą ir užsidegimą, galite būti itin naudinga visuomenėje.

Netikėtumai, avantiūros, siurprizai ir dar nematytos kryptys, standartinių taisyklių laužymas – skamba pažįstamai? Galbūt tai reiškia, kad esate inovatorė, atnešanti visuomenei didžiulius pokyčius. Svarbu savęs netramdyti ir tiesiog pamąstyti, kaip išsiveržti iš socialinės aplinkos bei artimųjų spaudimo. Reikia naujų sprendimų: kur būti šiandien, rytoj, gal net ne Lietuvoje? Su kuo gyventi, ko imtis? Galite išrasti naujas profesijas, kurti darbo vietas ir veiklas kitiems – reikia tik leisti sau eiti ten, kur veda entuziazmas.

4 strategija – tarnystė

Šie žmonės gali nejausti traukos nė vienai anksčiau išvardytų strategijų. Mokslininkas-tyrinėtojas, dvasininkas, patiriantis vidinius atradimus… Ši strategija skirta žmonėms, kurie ieško ir tyrinėja, siekia atrasti esmines tiesas apie gyvenimą ir visatą arba apie save kaip žmogų. Jei tai – jūs, veikiausiai domitės religija ar fantastika, įvairiais gamtos mokslais, paslaptingais visatos reiškiniais. Galbūt gilinatės į psichologiją, norite perprasti, kaip funkcionuoja žmogaus psichika ir emocijos.

Šiems žmonėms įprasti elementai – šeima, karjera, nuotykiai – tarnauja vieninteliam tikslui: pažinti tiesą. Ir pažinus tiesą pasidalinti ja su kitais asmenimis. Tai – jūsų tarnystė, noras pasitarnauti visuomenei dalijantis atrastomis tiesomis. Jei rasite savyje šių bruožų, galite nepaprastai save realizuoti pasitarnaudama gamtai, žmogui, visuomenei.

Kaip suprasti, kuri strategija jums artimiausia?

Pasiimkite keturis atskirus lapukus. Ant kiekvieno jų užrašykite po strategiją. Tada palyginkite tas strategijas, naudojantis savo vaizduote. Atsitiktiniu būdu imkite bet kuriuos du lapelius ir perskaitę, kas ant jų parašyta, įsivaizduokite save idealiose tos strategijos aplinkybėse, lyginant su visišku kitos strategijos neturėjimu (pavyzdžiui, įsivaizduokite, kaip jaustumėtės, jeigu turėtumėte nuostabią šeimą, bet niekada nerealizuotumėte savęs karjeroje, ir atvirkščiai). Supratusi, kaip apie kurią strategiją jaučiatės, galite sudėlioti lapelius iš eilės. Tas pirmasis, su kuriuo jausitės laimingiausia, ir yra jūsų strategija.

Taigi, svarbiausia yra kiekvieną dieną kurti savo gyvenimo kelią. Kiekvieną dieną, kiekviename žingsnyje kreipkite save į tą gyvenimo kelią, kuriame jausitės laimingiausia, ir visi kiti elementai tepadeda tam.